Den fria leken

HÄR FINNS PLATS ATT LEKA I LUGN OCH RO

Stor vikt läggs vid den fria leken. Det är genom den fria leken som barnen lär sig grunden till mänsklig mognad, initiativrikedom och gott omdöme. Genom leken läggs en god grund för framtida skolarbete.

De färdigheter som barnen utvecklar i leken är bl.a: motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativitet, matematik, naturkunskap, uppfattningsförmåga, initiativförmåga, och förmåga att ta hänsyn till andra. Dessa är grundläggande egenskaper som barnen har stor nytta av senare i livet.

Pedagogerna på förskolan har en viktig roll i barnens utveckling.

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN

En dag på förskolan kan se ut så här: Morgonen börjar vanligtvis med inomhuslek. Barnen samlas för att ha te-stund med smörgås/gröt och prata lite med varandra. Efter detta erbjuds en konstnärlig aktivitet eller något annat som är aktuellt bland barnen just då. Sedan hålls en samling med sånger och ramsor, ringlek. Barnen äter lunch och vilar sedan en stund och får då kanske höra en saga följd av lugna toner från en lyra och samt massage. Därpå följer lek ute, mellanmål och inomhuslek eller utomhuslek som avslutar dagen.

LEKMATERIALEN

Lekmaterialen är enkla och kan användas i många olika lekar. Vi föredrar naturliga material såsom trä, sten, ullgarn, bomull, siden och bivaxkritor.

Dessa material är organiska vilket förhindrar att barnen får i sig skadliga kemikalier, samt ger dem förståelse och vördnad för det levande. Om man jämför med ett material som t ex plast, stimuleras barnens sinnen helt olika.

En plastbil av samma märke känns alltid likadant, medan träleksaker kan kännas olika beroende på kvisthål, träslag o s v. Materialet är taktilt, varmt och vackert.

Genom leken läggs en god grund för framtida skolarbete.