Att få vara barn

På Waldorfförskolan arbetar vi för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild. Det kan skapas genom att låta barnen få vara barn. Genom att låta barnen mogna i sin egen takt och att få växa in i livet, skapas en längtan hos barnet att, när det är moget, få hjälpa till och göra som sina förebilder.

HÄR FINNS PLATS ATT LEKA I LUGN OCH RO

Stor vikt läggs vid den fria leken. Det är genom den fria leken som barnen lär sig grunden till mänsklig mognad, initiativrikedom och gott omdöme. Genom leken läggs en god grund för framtida skolarbete.

Vår pedagogik

Mat & miljö

Berättandet och språket

Språket är mångsidigt. Berättelser, sagor, sånger, rim och ramsor är viktiga inslag under dagen. De är oftast anpassade till årstiderna och låter barnen uppleva rytmen i ord och musik. Vi dramatiserar små berättelser och har dockspel.

I Waldorfpedagogiken är berättandet av en saga viktigt. Det finns en speciell kvalitet i de muntligt berättade sagorna. Man får direktkontakt med barnen och de utvecklar ett levande tänkande som ligger till grund för den vuxna människans flexibla tänkande.

Den rytmiska upprepningen är även betydelsefull för att utveckla minnet. Sagorna berättas många gånger, och sagans innehåll går då på djupet.